17 december 2006

Nu är allt borta

Kristdemokraterna (Kd) bildades en gång med kristendomsundervisning i skolan högst på programmet. Kristendomsämnet är borta sedan länge, liksom Kd:s intresse av att ha det på schemat. Den ena efter den andra av de andra kristna programpunkterna har försvunnit genom åren.

Men en högprioriterad fråga som ändå klamrat sig kvar för Kd har varit motståndet till aborter. Där har partiet haft locket på för intern debatt, men lite i smyg försökt få till åtgärder för att få ner antalet aborter. Så har det varit ända tills partiledaren Göran Hägglund blev socialminister i höst.

Nu är tydligen motståndet mot aborter borta från Kd. Tidningen Dagen skrev igår i sin nätupplaga att Hägglund redan tagit fram ett lagförslag för att göra det möjligt för kvinnor utomlands att komma till Sverige för att genomföra abort. Varför åka till Sverige för abort? Troligen för att aborter är förbjudna eller anses som socialt förkastliga i hemlandet. Abortimporten innebär implicit att Kd inte ens försöker hålla ner aborttalen längre.

Lagförslaget är kontroversiellt inom Kd, men det är i slutändan partiledaren som bestämmer. Finns det något kvar av kristendom inom Kd? Bloggen tror att man lyckats sälja ut hela "familjesilvret" vid det här laget. Kd är ett tomt skal. Lewi Pethrus hade inte varit glad.