16 december 2006

Björn Söder anklagad för plagiat

Björn Söder. Foto: Jim Elfström/IKONI en textsynops publicerad idag på sourze.se anklagas sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder för plagiat. Det handlar om den artikel som Söder författade redan mot slutet av 1990-talet för publicering på partiets hemsida inför den årligen igenkommande festdagen 30 november, och som alltjämt finns anslagen i nätupplagan av SD-Kuriren under signaturen "B.S.". Den allvarliga anklagelsen kommer från lundaakademikern Torbjörn Aronsson, skribent på betalsajten KarlXII.se, och som sammanfattningsvis skriver:
"Förutom att denna typ av plagiering är ett dåligt föredöme för landets skolelever kan man även fråga sig om man inte ska kunna ställa högre krav när det gäller källkritik på en framträdande företrädare för ett politiskt parti."
Anklagelsen är den allvarligaste som drabbat sverigedemokraterna på immaterialrättens område, sedan man 2002 betalade en större summa pengar till Ulf Lundell för att ha kränkt dennes ideella upphovsrätt.

Björn Söder har ännu inte haft möjlighet att försvara sig mot anklagelsen från Aronsson.