19 december 2006

På jakt efter de litterära ambitionerna

I senaste numret av fackförbundstidningen DIK forum (pdf), utkommet idag, skriver man om sverigedemokraterna i Landskrona. Oron i det lokala kulturetablissemanget är betydande.

"Skulle SD vilja slänga ut invandrarlitteratur så skulle vi vägra", säger bibliotekschefen Margareta Rydhagen.
Hon menar att det kan finnas en risk för detta, främst på grund av SD Landskronas agerande under förra mandatperioden, när man i fullmäktige förespråkade ett indragande av de kommunala subventionerna till numera nedlagda Nya Skånska Teatern och inte ville ge fleråriga understöd till s.k. kulturföreningar.

Lokale sd-hövdingen Thord Lindblom kommenterar oron, och slår ifrån sig alla misstankar. Enligt honom kommer Sd inte alls att lägga sig i bibliotekets arbete, och man anser utan reservationer att böcker på invandrarspråk ska finnas i hyllorna på Landskronas kommunala bibliotek.

I artikeln noteras att Sd i Landskrona inte alls gjort några försök att toppstyra biblioteket. Tvärtom finner tidningen (med en försiktig formulering) att "partiets aktivitet i lokala kulturfrågor varit begränsad". Bibliotekschefen tappar verkligen i förtroende, när hon antyder att Sd skulle vilja slänga ut invandrarlitteraturen. Margareta Rydholms utfall ger intrycket av att hon är okunnig om samhällsutvecklingen, sitt yrke till trots. Hade hon däremot uttryckt oro för att Sd inte skulle vilja anslå mer pengar till invandrarlitteratur, då hade hon hamnat närmare sanningen.

Bloggen tycker i sin kommentar att Sd gör konstiga prioriteringar, om nu partiet verkligen vill leva upp till sin ideologiska ambition av att vara ett nationalistiskt parti. Passiviteten i kulturfrågor är svårförståelig. Strunt i om det brukar vara konsensus i biblioteksfrågor, varför har ni aldrig någonstans begärt extra biblioteksanslag för inköp av nationalistisk och patriotisk skön- och facklitteratur? Det vore ett vida bättre förslag än att traggla med förslag om förbud mot burka.