09 december 2006

Salem

Bloggens källor talar om färre deltagande sd:are och nsf:are i årets minnesmarsch. Stora förseningar har inträffat i området kring Rönninge, och några slutkommunikéer har ännu inte inkommit. Kl. 19.20 inleddes talen och musiken vid mordplatsen i Salem.