17 december 2006

En av vår tids stora hjältar?

Nationaldemokraternas avgångne partiledare Nils-Erik Hennix kommenterar liksom bloggen Augusto Pinochets bortgång. Pinochet var, skriver Hennix, "en av vår tids stora hjältar".

Hennix kanske helst såg en militärkupp även i Sverige.