07 december 2006

Pearl Harbor, 7 december 1941

Bloggen Kulturrevolution högtidlighöll igår minnet av Finlands självständighet 1917 med en lite medioker postning.

Idag är det 65-årsdagen av Pearl Harbor, och inte ett knyst har hörts från de lite kontraamerikanska ungdomarna på Kulturrevolution.

Minns anfallet på Pearl Harbor. Minns den maktpolitiska inledningen på Pax Americana!