05 december 2006

Gissa vem som är vem

Vem är vem? En är kommunist, en är minister och en är sverigedemokrat.
  1. "Nu läser jag att ni även tänker öppna för arbetskraftsinvandring, trots att mer än en miljon människor redan idag står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, ni gör det med hänvisning till att det inte finns arbetskraft med rätt kompetens i Sverige, samtidigt som ni slår mot dem som vill skaffa sig den rätta kompetensen. Dessutom kommer det att vara en utplundring av fattiga länders resurser i form av utbildade människor."
  2. "Utbudet av arbetskraft kan komma att behöva ökas för att undvika framtida arbetskraftsbrist. En ökad arbetskraftsinvandring kan lindra effekterna av den framtida demografiska utvecklingen i Sverige och bli ett viktigt komplement till övriga utbudsstimulerande insatser. Jag är dock generellt skeptisk till att arbetsmarknadsprövningen görs av arbetsmarknadens parter och AMS."
  3. "Generell invandring av arbetskraft till Sverige från länder utanför EU behövs inte och ska därför inte förekomma. Dock måste det vara möjligt för människor med speciell kompetens att komma till landet för att arbeta. Det handlar då om personer som kan uppvisa anställningsavtal med svenska arbetsgivare."


Facit: [1], [2], [3].