14 december 2006

Bra att konferensen i Teheran hålls

I den iranska huvudstaden Teheran hålls nu en internationell konferens för historierevisionistiska forskare. Det tema man behandlar är en rad frågor från den iranske presidenten Ahamdinejad angående Förintelsen.

Konferensen fördöms runt om i västvärlden, eftersom den anses innebära en kränkning av alla de offer som skördades under Förintelsen. De frågeställningar som diskuteras i Teheran är brottsliga i tio europeiska länder. 2003 antog också Europarådet ett tilläggsprotokoll där artikel 6 stadgar att grovt förringande, gillande eller rättfärdigande av folkmord eller brott mot mänskligheten av denna typ kan vara straffbart oaktat förbud saknas i lagstiftning på nationalstatsnivå.

Själv brukar jag inte göra någon hemlighet av att det judiska folket har en religiös särställning, och att staten Israel har en mycket stor geopolitisk betydelse som buffertstat gentemot den muslimska världen. Trots detta vill jag välkomna Ahmadinejads konferens. Tillåter vi staten att straffebelägga vad som är sant eller falskt, då är vi på en farlig väg. Även om historierevisionismen moraliskt och vetenskapligt skulle vara anstötlig, så kräver friheten att den får komma till tals.