19 december 2006

SD Trelleborg, mer blå än röda

En del går åt vänster, andra går åt höger. SD Trelleborg är av måndagens fullmäktigesammanträde en av de högerinriktade lokalavdelningarna i partiet.

Medan samtliga andra partier förordade en taxehöjning för vatten och avlopp respektive sophämtning så sd:arna rött, d.v.s. skattehöjning, och yrkade återremiss. Vare sig höger eller vänster men tvärtemot brukligt sd-beteende handlade man sedan i frågan om mötesarvoden för kommunpolitikerna. Även här ville Per Klarbergs sd-grupp återremittera, vilket de i denna fråga fick med sig även övriga partier på. Det unika för Sd var här att SD Trelleborg ville ha HÖGRE arvoden än i liggande förslag. Första gången det hänt.