19 december 2006

Tand för tunga

Johan Hellström (mp) rapporterar att sverigedemokraterna i Borås har vett att hålla sig från fullmäktiges talarstol. Säkerligen har Sd:s ledamöter följt de goda råden från Objektiv SD-blogg.