06 december 2006

Quisling

Vissa saker förändras verkligen i sverigedemokraterna. På SD Stockholms julbord uppenbarade sig en deltagare iklädd en munktröja med IDF-tryck. Eftersom jag aldrig mött honom personligen kan jag inte avgöra om det är Ted Ekeroth, men gissningen går dithän.

Vissa saker förändras tydligen inte. Den bild som på ungsvenskarnas hemsida som uppvisar mannen i IDF-tröjan har namnet "julbord_quisling_talar.jpg".

  • 2006-12-07 22.20: Jag har tydligen varit alltför kryptisk i denna postning, enligt vad jag förstår på en av kommentarerna. Menar jag att någon är en quisling? Nej, jag pekar på att tydligen bildredaktören på ungsvenskarna.com "tycker" att unge Ekeroth, som har IDF-tröja, är en quisling. Ergo: Gillar man Israel, då är man förrädare, och detta representerar, menar jag, en åtminstone tidigare förhärskande strömning i Sd. Trots egna åsikter i ärendet förhåller jag mig neutral till det skedda.