22 december 2006

Diskriminering av svenskar fortsatt tillåtlig

På sina håll verkar det som om olika sd-bloggare tolkar Högsta domstolens utslag (pdf) angående den etniska kvoteringen vid Juridicum i Uppsala, som att diskriminering mot svenskar för närvarande skulle vara olaglig.

Så är det inte. Kvotering, i den meningen att personer med SÄMRE kvalifikationer än svenskar ska ges en viss förmån på de områden som regleras av diskrimineringslagstiftningen, är förbjuden enligt det aktuella utslaget. Positiv särbehandling, d.v.s. diskriminering av svensken i de fall där utlänning och svensk har lika kvalifikationer, är tillåtlig. Så här skriver HD i sin sammnfattning av domskälen:
Sammanfattningsvis leder det anförda till slutsatsen att det undantag från diskrimineringsförbudet som uppställs i 7 § andra stycket likabehandlingslagen inte omfattar stark positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet (etnisk kvotering). Positiv särbehandling vid olika meriter har alltså inte varit tillåten.