05 december 2006

(S)D

"Det är bättre att vara i sitt hemland utan jobb än i ett främmande land där man inte ens kan språket."

[Lena Palmén, kommunalråd (s)]

Hat tip: Fredric Kjellberg