05 december 2006

Ökning för SD?

I sin sista partisympatimätning före valet gav Skop Övriga partier 3,9%. Sverigedemokraterna särredovisades ej.

Idag kom Skops första eftervalsmätning. Sd ligger nu på 2,4% och övriga Övriga partier på 2,1%, vilket ger totalt 4,5% för Övriga. Dagens Nyheter får detta till att Sd minskar, men sannolikt är det tvärtom.

Det finns lögn, det finns förbannad lögn och så finns det Dagens Nyheter.