17 december 2006

Sifo och det ledarlösa SAP

"Trots att socialdemokraterna i praktiken är ett ledarlöst parti pekar opinionssiffrorna uppåt. Kanske överskattas partiledarnas betydelse regelmässigt", tror man på dagens ledarsida i centerpartistiska Skånska dagbladet.

I dagens Sifo får (s) nästan 40% av sympatierna, och den samlade vänstern leder över Alliansen med 50,7% mot 44,4%. Sd ligger kvar oförändrat på 3%. Ökningen för (s) är bara 0,8 procentenheter jämfört med förra sifomätningen, så slutsatserna i Skånska dagbladet är sannerligen förhastade. 0,8 ligger långt inne i felmarginalen.

Skånskan gör inte bara ett statistiskt analysfel, de gör också ett tankefel. Om socialdemokraterna ökar så beror det inte på att "partiledarnas betydelse regelmässigt..överskattas". Partiledarna har fortfarande en ofantligt stor betydelse i svensk politik.

Men att socialdemokraterna idag praktiskt sett är ledarlösa ger höga opinionspoäng eftersom väljarkåren under en rad år varit så utleda på Göran Persson att de flesta ser en förbättring framför sig, oavsett vem som i den socialdemokratiska valberedningens stängda rum utkoras till ny "folkhövding". Det hela påminner om mätningarna inför bildandet av Feministiskt inititativ. Innan partiet bildats kunde kanske 20% tänka sig en feministröst. När man sedan i verkligheten fick se Tiina Rosenberg framför sig, då sjönk siffran som en sten.

Idag kan alltså supporters till alla möjliga partiledarkandidater, både vänster- och högersossar, känna sig glada. När partiledarvalet är klart och den fortsatta politiska linjen gjutits fast i betong för den kommande partiledareran, då kommer självklart en hel del sympatisörer på marginalen att söka andra partialternativ; olika många beroende på vem som blir partiledare.

Vill man att det ska röras om i grytan, då beklagar man idag alla de well-wishers som redan är i färd med att avslöja vilken fullkomlig opportunist och odugling Mona Sahlin är. Detta minskar ju hennes chanser att ta över Sap, och om hon faktiskt skulle få ta över partiledarskapet, då kan vi med säkerhet se kraftiga ökningar för både Alliansen och "vänsterrivalen" Sd. En riktigt bra partiledare, av typ Thomas Östros, skulle ju däremot stabilisera ett (s) på den höga 40%-nivån. Kanske t.o.m. högre än så på lite sikt.

Som sakernas läge är idag tror jag att sverigedemokraternas bästa chans att få en 4%-mätning i Sifo är om Sap väljer Mona Sahlin till Göran Perssons efterträdare. Vore det inte klokt av åtminstone Sd att sluta baktala Mona, och istället starta en kampanj till hennes förmån? En riktig bra variant är om Jimmie Åkesson går ut offentligt och säger att Mona Sahlin kommer att ta sd-väljare.