10 december 2006

"Tvåkammarsystem" inom SD?

Sverigedemokraterna håller under veckoslutet kommunkonferens i Karlskrona. I sitt inledningsanförande sade partiordföranden Jimmie Åkesson att han önskar en möjlighet för kommande kommunkonferenser att fatta beslut i "partiets kommunpolitiska frågor".

Man kan vänta sig ett förslag om stadgeändring redan till vårets riksårsmöte, för att institutionalisera kommunkonferenserna och ge dem beslutsbefogenheter. Frågan är dock om en sådan stadgeändring kan göras med 3/4-majoritet och börja gälla omgående.

Bunkerfraktionen av partiet och andra grupperingar som är rädda för alltför långtgående liberaliseringar, har skäl att frukta uppluckringar av den traditionella partidemokratin. En stor del av kommunkonferensernas deltagare kommer ju under de närmaste 4 åren att bestå av "blåbär" i partiet, med andra värdesystem än partiveteranernas.

Ett bra tips är att kommunkonferenserna skrivs in i partistadgarna, men att deras rätt att fatta beslut blir starkt beskuren.