07 december 2006

Från PP till SD

På SD Stockholms nyligen avhållna interna julbord fick man oväntat besök. CB, en av grundarna av Piratpartiet och dess första partiorganisatör, besökte tillställningen efter att för en tid sedan ha löst medlemskap i Sverigedemokraterna.

Uppgiften om medlemskapet kommer från säker källa i det sverigedemokratiska partiet. Själv vill dock inte CB vidkännas något samröre med SD, hävdar i en kommentar till bloggen att hon idag är medlem i Centerpartiet, och förnekar att hon skulle vara medlem i SD:

- Jag blev inbjuden på julmiddag för att jag besökt alla partier i mitt lärarjobb och SD är populärt bland skolungdomar.

CB kom första gången i direktkontakt med Sverigedemokraterna i augusti i samband med inspelningen av TV3:s Insider om partierna utanför riksdagen. Hon var vid det tillfället själv engagerad i Unika partiet, och fanns på plats för att coacha Linda Rosing. Närvarande för SD var partiets andra vice ordförande Anna Hagwall, som hamnade i samspråk med CB. Senare bröt CB och Rosing med varandra och CB anslöt sig till Centern, för att snart kasta sig över till Folkpartiet, som direkt tog ut henne till en utbildningsdag för "påläggskalvar".

Bloggen erfar att CB, som under en längre tid haft samröre med SD-renegaten Jimmy Windeskog, fört samtal med stockholmsdistriktets ordförande Johan Rinderheim. Hon tar numera avstånd från Windeskog, och personer i Rinderheims närhet är inte främmande för att ge henne en plats i SD Stockholms distriktsorganisation.

Politiskt är det svårt att se hur den dynamiska och viljestarka CB ska kunna fungera i det strukturkonservativa Sverigedemokraterna.
  • För det första är hon själv född i södra Indien och internationellt adopterad. Så sent som 2002 ville Sverigedemokraterna förbjuda de internationella adoptionerna, eftersom de berörda barnen ansågs få identifikationsproblem och inte kunna assimileras i det svenska samhället.
  • För det andra har CB väldigt starkt jobbat för de frihetsfrågor som stått i centrum för Piratpartiet sedan partiets grundande i januari i år. Viktigast är här den fria fildelningen. Sverigedemokraterna däremot är kategoriskt mot den fria fildelningen, och är i motsats till Piratpartiet positivt inställt till de flesta inslagen i "bodströmsamhället".

    Men det vore ju inte första gången Sverigedemokraterna försöker sig på att trotsa logikens lagar...

  • Tillägg 2006-12-09 22.10: I en postning under gårdagskvällen bekräftade SD:s Cecilia Beckroth för första gången sina kontakter med Johan Rinderheim, ordförande i SD Stockholms län.

    CB förnekar fortfarande sitt SD-medlemskap, men försöken att slå blå dunster i bloggens ögon fungerar dock inte. I egenskap av distriktsordförande/distriktets registeransvarige får Rinderheim ett uppdaterat distriktsregister månatligen, och det är redan känt av bloggen att frk Beckroths medlemsuppgifter inte var införda i novemberutgåvan, det som Rinderheim f.n. har i händerna.

    Reaktionerna från Unika partiet har varit åt det negativa hållet, och i sak har Sverigedemokraterna faktiskt inte dementerat att CB numera är medlem även i "landets sista hopp" - Sverigedemokraterna. Vad bloggen fortfarande bryder sitt stilla sinne med, är vad CB hoppas kunna uppnå genom att odla den politiska vänskapen med hrr Windeskog och Rinderheim? Och vice versa!