17 juli 2007

Politisk framgång för SD

Sverigedemokraternas politik för arbetskraftsinvandring kommer i princip att klubbas igenom i riksdagen. Detta framgår av en färsk departementspromemoria från Justitiedepartementet.

Regeringen vill införa ett särskilt visum för att söka arbete med möjighet för arbetsgivarna att rekrytera arbetskraft från utlandet utan tillstånd från Ams. SD vill enligt sitt arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram låta personer som kan uppvisa anställningsavtal med svenska arbetsgivare få tidsbegränsade uppehållstillstånd här i landet utan tillstånd från Ams.