25 juli 2007

Grabbarna Grus i tingsrätten

Nämndemännen Roger Hedlund (sd) och Jan Kassberg (sd) har verkligen kopplat greppet på rättskipningen i Gävle. I nyligen avhållna rättegången mot elitfotbollsspelaren Yannick Bapupa satt de båda med, och utgjorde alltså halva rätten! Men blev den tilltalade, "Gefle if,s Kongo spelare Bapupa", lidande av att dömas av ett par "yrkesrasister"? Ingalunda...

Rådhuset i GävleFull dom meddelas inte förrän nästa tisdag, men utifrån det domslut som igår avkunnades i sittande rätt och med hjälp av de bortförklaringar Hedlund lämnat på sin personliga blogg m.m. vet vi följande:

Bapupa hade under åtminstone ett års tid regelbundet uppfostrat sin hustru med hjälp av hårda knytnävar och ett för ändamålet användbart dammsugarrör, och hade i samband med detta ibland slitit av henne alla kläder och jagat ut henne naken - tillsammans med parets tvååriga barn - på lägenhetens balkong. Där hade den skräckslagna kvinnan vid något tillfälle desperat sökt tillkalla hjälp.

Den ickesverigedemokratiska rättvisan såg allvarligt på Bapupas handlande och han häktades därför 3 juli. I åtalet från 17 juli anklagades han så för kvinnofridskränkning, ett brott med högt straffvärde.

Vid huvudförhandlingen 24 juli fattade emellertid den till 50% sverigedemokratiska rättvisan medlindande för Bapupa, och han dömdes inte för kvinnofridskränkning, utan för de lindrigare brotten misshandel, olaga hot och olaga frihetsberövande.

Bapupa släpptes ur häktet, på fri fot, och något fängelse kunde man inte förmå sig att döma honom till; han dömdes inte ens till ett straff utan en påföljd - skyddstillsyn med samhällstjänst 90 timmar. Vidare dömdes Bapupa, måhända som ett led i den sverigedemokratiska assimilationspolitiken, att genomgå gruppterapi på ett kriscenter för män.

När Bapupa först sögs in av polisen erkände han delvis sitt brott, något som han senare tog tillbaka under åberopande av språksvårigheter. Av någon märklig anledning tonade sedan också hustrun ner de anklagelser hon gjort mot maken. De sverigedemokratiska nämndemännen var nog bara alltför tacksamma att kunna stryka ett streck över de tidiga tabbar båda parter gjorde i förundersökningen, och istället sätta sin lit till de friserade uppgifter som lämnades under huvudförhandlingen.

Att Hedlund och Kassberg inte satte någon lit till den misshandlade hustrun kan förklaras med hennes kön, hudfärg och dåliga språkkunskaper, men varför tog man då inte tillfället i akt att utvisa den misshandlande maken? En tänkbar förklaring är dåliga kunskaper. Hedlund skriver på sin blogg felaktigt att han i påföljdsbestämningen är bunden av vad åklagaren yrkat:
Som nämndeman har jag egentligen inte mycket att säga till om. jag är bakbunden av vad åklagaren yrkar, jag kan inte döma hårdare än vad åklagaren yrkar på, däremot kan jag döma lindrigare.
Nu är det väl så att Hedlund var bunden av vilka gärningsmomenter åklagaren åberopat till stöd för sina gärningspåståenden, men inte alls av åklagarens påföljdsyrkanden. I frågan om utvisning hade man sedan att överväga
om gärningen var sådan att det kan antas att Bapupa kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet eller om brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det har inneburit för enskilda eller allmänna intressen var så allvarligt att han inte bör få stanna kvar.
Frågan om utvisning av Bapupa regleras i utlänningslagen (2005:716), där vi finner att en utvisning mycket väl kunde ha utdömts i målet, även om det, som Hedlund antyder, krävts synnerliga skäl därtill, beroende på att Bapupa nätt och jämnt tagit sig över gränsen på 5 års bosättning i riket. Men ansåg Hedlund kanske att Bapupa har en stark anknytning till Sverige? Han talar inte svenska, utan biträddes i rätten av tolk. Han är en vagabonderande professionell fotbollsspelare och hans familj har ingen starkare anknytning till Sverige än han själv har. Förresten, vore inte en utvisning av Bapupa själv ett förträffligt sätt att ge honom besöksförbud?

Det är i skrivande stund ett mysterium hur tingsrätten kunde undvika att döma Bapupa till fängelse. Det är ett än större mysterium varför SD Gävle nästlade in hela två egna nämndemän till detta mål för att synbarligen hjälpa honom undan rättvisans klor utan att ens få till en dissens i utvisningsfrågan. Dagens stora skratt får man av slutklämmen i Hedlunds egen, utomordentligt skenheliga postning i ärendet.
"Bara genom att ge Sverigedemokraterna din röst i nästa val kan vi får se Bapupa och andra kvinnomisshandlare bakom galler."