17 juli 2007

Sosse utan omdöme

Mikael M Karlsson är en ung man som antagligen är aktiv inom (s)-studenter i Borås. Han har i alla fall en blogg som han kallar Mickes lilla röda, i uppenbar analogi med Maos lilla röda.

Betyder det att det är OK att starta en blogg och kalla den Min lilla röda, Min Kamp eller Stinas Vises Protokoll? Eller är det Micke som har dåligt omdöme?