01 juli 2007

För mycket rättigheter

Nu går det för långt, tycker Björn Söder, för enligt ett utslag i Europarådsdomstolen får kristendomen inte som nu ha en särställning i norska skolor. Söders slutsats? Lägg ner domstolen!

Nu går han ett steg för långt: Vad som behöver bort är snarast europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Domstolen försvinner sedan som en direkt följd av detta, eftersom den upprättades just för att slita tvister i anledning av konventionen.

Till skillnad från FN-deklarationen kräver den europeiska konventionen att ett mångkulturellt samhälle upprättas. Ju snabbare tramset försvinner, desto bättre.