01 juli 2007

Gävlepoesi

"...dig som vi öppnat dörren för
välkomnat till vårt land
nu vill jag avvisa dig till helvetet
"
I fredagens postning skriver Margareta Sandstedt ånyo om ett svenskt samhälle nersjunket i invandring, könsdrift, våld och droger.