04 juli 2007

Från Sverigedemokraternas annaler: Sveamål

Det är inte bara Objektiv SD-blogg som drömmer sig tillbaka i Sverigedemokraternas historia. Så har partiet även gjort självt, i offentliga sammanhang främst genom ett par skrifter.

Enligt partiets officiella 10-årsskrift hade man vid sidan av den ordinarie partiverksamheten haft olika "kultur- och sidoprojekt". Man nämner bl.a. att man "kraftig understött" (Oberoende) Nationell ungdom tills organisationens "politiska mål helt (kom att) förändras". Radio SD nämns också, som ett exempel på att man "(tidigt) beslutade att satsa på att sprida propaganda via radio i Stockholm".


10-årskriften omnämner vidare tidningen Sveamål, vars första nummer kom ut 1991. En av artiklarna i detta nummer avhandlar PKK:s verksamhet i Sverige. Tidningen berättar att "PKK-arna är gangsters och banditer som skjuter, stryper och skär ihjäl människor som inte delar deras marxist-leninistiska grundsyn". Liksom den tidigare sverigepartistiska tidningen Gjallarhornet har man i Sveamål kulturella aspirationer, något som i nummer 1 tar sig uttryck genom att man trycker av en dikt skaldad av den nationellt sinnade guldolympiern C-E Carlberg.

I en notis berättar Sveamål att SD inför det kommande verksamhetsåret satsar mer på yttre aktiviteter. "Bland annat har partiet beslutat att göra Engelbrektsdagen till SD:s motsvarighet till Första maj". I en annan notis skäller man på de sverigedemokrater som av taktiska skäl är emot dödsstraffet. "Ynkedom", utbrister tidningen som påminner om att 80% av det amerikanska folket är för dödsstraff. En helsida ägnas åt artikeln "Vad vill Sydafrikas konservativa parti?". Partiets postadress meddelas i tidningen så att hugade sverigedemokrater ska ha tillfälle att själva kontakta sydafrikanerna.

En annan artikel, som kanske mer än övrigt material i Sveamål nummer 1 visar hur långt SD färdats sedan 1991, är en historisk exposé rubricerad "Sikeiner och tattare". Med visst vemod påminner sig redaktionen de tider när myndigheterna "rådde bot på det onda" genom att slå tattarkarlarna i järn och hålla dem i straffarbete vid de kungliga slotten, medan deras hustrur och barn hålls i arbete hos bönderna.

Tidningens första nummer innehåller mycket annat material, häribland en text om gränsskyddets betydelse för matpriserna, författad av den ur partiet 2003 skändligen uteslutne redaktören Nils E. Rydström. I en anspråkslös annons manas till medlemskap i SD. Priset var vid denna tid modesta 150 kr per år. För samma pris kunde man teckna sig för 10 nummer av Sveamål.