30 juli 2007

Mer i Bapupaaffären

Tillsammans med Marcus Frisk byggde Roger Hedlund upp ett tidigare inte existerande SD Gävle till en av de starkaste lokalavdelningarna inom Sverigedemokraterna. De lokala framgångarna gjorde att nye partiordföranden Jimmie Åkesson snabbt tog Hedlund till nåder igen, efter att han som förbundsordförande i SDU tidigare hade uteslutit Hedlund på grund av partiskadlig kriminalitet (1, 2, 3).

Hedlund vet hur man ska lyckas synas i medierna. Ibland gör han det bra (1, 2, ibland mindre bra som i samband med den pågående Bapupaaffären i Gävle. Där hade Hedlund lyckats få in två sverigedemokratiska nämndemän i samma kvinnofridsåtal mot en kongoles, döma denne lindrigt, för att slutligen skylla ifrån sig och i efterhand på Internet kräva strängt straff och utvisning. Skandal, med andra ord.

Agerandet från Hedlunds sida har, trots att den fullständiga domen mot Bapupa ännu inte har expedierats av tingsrätten, lett till ett hånskratt från Lutti på Arbetarbladet och krav på avgång från det moderata kommunalrådet i kommunen.

Nu svarar en stressad Hedlund på sin personliga blogg genom att lägga fram fragment till ett eget kriminalpolitiskt program som strider mot partiets handlingsprogram på området - agerandet är dock inte nytt, förra året gick Hedlund ut och påstod att SD vill införa tvångsmässiga drogtester (1, 2, 3) på skolbarn, något som inte heller stämmer med partiets program.

Hedlund skriver 27 juli att SD å ena sidan vill att "gärningsmän av Bapupas karaktär" 1) döms till fängelse, där 2) offret ska tvingas till möten med gärningsmannen, vilket ska få den sistnämnde att "förstå allvaret i vad han åsamkat dess offer och anhöriga". Nu är det inte, som 24 juli, längre tal om några "hårda tag".

Å andra sidan vill SD enligt att Hedlund att något fängelsestraff inte utdöms utan "att brottslingar likt dessa döms till terapi så att återfallsrisken minimeras". Under den tid terapin pågår vill Hedlund (=SD) sannolikt att gärningsmannen ska vara intagen på någon form av psykiatrisk eller socialmedicinsk institution "under bevakning till dess en behandlare bedömt denna stabil nog att kunna medverka ute i samhället". Sluten psykiatrisk vård utan utskrivningsprövning?

Slutsatsen av Bapupaaffären är för SD:s vidkommande att lokalavdelningarna bör hänvisa till partiets pressekretariat istället för att virra bort sig i juridikens labyrinter. Hedlund som för det mesta är en tillgång för sitt parti har med varje ord om sin insats i den aktuella rättegången försämrat läget både för sig själv och sitt parti.