26 juli 2007

Alltid länk

Thoralf i Kalmar missade tydligen att jag länkade till honom när jag gjorde en citatpostning igår. Kom ihåg det, ungdomar: Funebo länkar alltid, såvida inte länken skulle gå till en sida med brottsligt innehåll. I såna fall nämner jag bara namnet på den som ska ha en "hat tip" e.dyl.