21 juli 2007

Från Sverigedemokraternas annaler: SDU

Längre ner i denna postning återger jag den första officiella presentationen av Sverigedemokratisk ungdom (SDU), sedan Jimmy Windeskog lämnat över ordförandeposten till Jimmie Åkesson vid årsmötet sommaren 2000. Kommentarerna om vad vissa ledamöter i förbundsstyrelsen gör nuförtiden har lagts till av mig. Jag har också censurerat namnen på de som lämnat politiken.

Det är värt att notera att SDU redan 2000 var Sveriges snabbast växande politiska ungdomsförbund (en onödig paroll myntad av Windeskog), men att man trots detta idag inte har mer än en handfull riktiga aktivister. Expo uppskattade 2004 att SDU då hade omkring 100 medlemmar. Mattias Karlsson lämnade en inofficiell uppgift 21 februari 2005 med innehåll att SDU när Jimmie Åkesson tog över som ordförande 2000 hade förbundet 400 medlemmar. Hur många medlemmarna är idag är inte känt, men resurserna har inte räckt till för en enkel uppdatering av förbundswebbplatsen sedan 3 april i år.

SDU, som tidigare var integrerat i Sverigedemokraterna, bröt sig söndagen 1 november 1998 ur moderpartiet. SDU är idag Sveriges snabbast växande politiska ungdomsförbund.

SDU är ett självständigt ungdomsförbund till Sverigedemokraterna, vars uppgift är att verka för nationaldemokratins tillväxt bland ungdomen i Sverige samt att öka dess intresse för vår historia, vår kultur och för politiskt engagemang.

Välkommen till framtidens ungdomsförbund!

Ordförande: Jimmie Åkesson, Sölvesborg
Vice Ordförande: (kvinna), Trollhättan ---> lämnade politiken helt redan kring nyåret 2001
Förbundsekreterare: Joakim Larsson, Tierp ---> Numera SD:s gossen Ruda och ordförande i enmansprojektet SD Uppland
Kassör/SD-representant: (man), Uppsala ---> Har lämnat politiken helt, men har synts i "sociala sammanhang" med Jansson & Windeskog
Ledamot: Björn Söder, Höör ---> SD:s nuvarande partisekreterare
Ledamot: Vavra Suk, Stockholm ---> Numera hjärnan bakom ND
Ledamot: (man), Örebro ---> Gick till ND, men har nu lämnat politiken helt
Ledamot: Peter Pettersson, Stockholm ---> Gick till ND, men har numera lämnat politiken helt efter att ha varit förtroendevald i Södertälje
Ledamot: Ulf Blomström, Malmö
Ledamot: (man), Halmstad ---> Gick till ND, men har numera lämnat politiken helt
1 suppleant: (man), Norrtälje ---> Gick till ND, gick sedan tillbaka till SD sedan Tor Paulsson fallit
2 suppleant: Fredrik Bergman, Södertälje ---> Gick till ND, blev förtroendevald i Södertälje
3 suppleant: Mattias Karlsson, Växjö ---> Ingår numera i SD:s VU
4 suppleant: Jonas Millard, Örebro