18 juli 2007

Inför höstkampanjen

På bloggen Everykindapeople refereras i en postning från 15 juli universitetslektor Lars Janssons förord i boken ”Sveriges Tragedie”, utgiven i Danmark i februari i år. Jansson har tydligen uppdaterat sina beräkningar av invandringens kostnader i Sverige, och vi törs nog utgå från att dessa siffror blir centrala i den höstkampanj som utlovats av Sverigedemokraterna.

De beräkningar som Jansson gjorde i sin bok "Mångkultur och välfärd", som utkom 2002, visade bl.a. att det svenska samhällets totala kostnader (brutto) för invandringen 1999 var 267,4 miljarder kronor (se s. 135n). Nettokostnaden samma år och enligt samma bok stannade vid 150 miljarder kronor (se s. 154).

Enligt Jansson ska totalkostnaden 2005 ha stigit till 290 miljarder kronor och i den kommunala sektorn ska detta år 22% av de ekonomiska resurserna ha använts "för att finansiera invandringen", medan motsvarande siffra i Danmark då var 7%.

Den andel försörjningen som hela "invandrarbefolkningen" 2005 fick genom skattefinansiering var 70%. I "Mångkultur och välfärd" angav Jansson samma siffra för utrikes födda 1998 till 50% och för 1991 till 40%.

Den som i höst vill bemöta den sverigedemokratiska kampanjen bör redan nu börja förbereda sina argument. "Sveriges tragedie" finns hos Bokus för 137 kr. Det förefaller dock än så länge som om samtliga svenska bibliotek lyckats hålla rent från boken.