31 juli 2007

Om politisk asyl

Hur kan egentligen en muslim rättfärdiga för sig själv och sina trosfränder att han söker asyl i det kristna Sverige?

Så här säger Koranen om flyktingskapet:
3:27
De rättrogna må ej taga de otrogna som beskyddare i stället för de rättrogna, och om någon så gör, har han ingen gemenskap med Gud…

5:56
I, som tron, tagen ej judarne och de kristna till beskyddare! De äro ju varandras beskyddare, och den av eder, som tager dem till beskyddare, hör dem till…