31 juli 2007

Från Sverigedemokraternas annaler: SD Uppsala

Nedanstående text återfanns på SD Uppsalas webbplats från 2001 till årsskiftet 2003/2004, och var avsedd som en del av presentationen av lokalavdelningen. I egenskap av ordförande för SD Uppsala var jag själv högste ansvarig för hemsideverksamheten.

Är vi rasister?

I massmedia framställs Sverigedemokraterna ibland som nazistiskt, rasistiskt och främlingsfientligt. Inget kunde vara mer oriktigt. Erkända forskare, som till exempel Heléne Lööw, har också sagt att detta är fel.

Ett viktigt drag i den nazistiska ideologin var inställningen till samhällsstyret. Nazisterna trodde på Führer-principen, dvs att en auktoritär ledare bestämde allt. I Tyskland under det tredje riket sade man: Der Führer befiehlt, wir folgen. Även rasläran var sekundär till denna princip. Vissa anti-demokrater (även kallade anti-fascister) använder istället ordet fascist. Den klassiska italienska fascismen hade inte ens någon raslära. Mussolins mål var att återupprätta det Romerska riket i någon ny form. Nu är det kanske inte så dessa anti-fascister definierar ordet. Man har ofta bara plockat fram ordet från sin marxist-leninistiska ordbok. I Sovjetunionen var det också vanligt att använda ordet fascist på diverser oönskade företeelser.

Nationalsocialismens världsbild präglas också av den rabiata antisemitismen. Allting är judarnas fel, både kommunismen och den internationella kapitalismen. Gör man slut på judarna väntar nästan himmelriket på jorden, om man skulle tro nationalsocialisterna. Vi i Sverigedemokraterna tror inte på denna konspirationsteori.

Vårt parti är det kanske mest demokratiska av alla existerande svenska partier. Vi vill att folkviljan ska få ett så direkt utslag som möjligt. Detta yttrar sig bland annat i våra krav på fler folkomröstningar, även beslutande folkomröstningar och inte bara rådgivande.

Våra motståndare är rädda för oss därför att de vet att den stora massan av svenskar skulle rösta på oss om de fick saklig information. Därför kallas de oss rasister. Rasism innebär definitionsmässigt att man gör skillnad på människor beroende på ras. Det sker ofta på grund av fördomar, alltså åsikter som inte grundar sig på kända fakta. Vi är inte alls intresserade av begreppet ras.

En del av de etablerade partierna borde kanske först titta på sig själva. Centerpartiet hade längre tillbaka ett krav i sitt partiprogram, vilket innebar att man ville värna om den svenska bonderasen. Socialdemokraterna arbetade också för rashygien under Alva Myrdals dagar, och sterilisering av oönskade befolkningselement ägde rum ända in på 1960-talet. Moderaternas ungdomsförbund avföll under 1930-talet till ett parti med fascistiska och nazistiska tendenser. Vänsterpartiets broderparti i Ryssland planerade under början på 1950-talet att börja utrota judar i stor skala. Man kom så långt att man deporterade stora grupper judar till östligaste Sibirien.

Vad vi talar om är kultur och identitet. Det finns många människor i Sverige som ser "osvenska" ut, men som vi räknar som fullvärdiga svenskar eftersom de är svenskar i själen. Massinvandringen har tyvärr inneburit att hundratusentals människor flyttat hit utan tanke på att överge sin gamla kultur. Här hittar vi en stor del av förklaringen till att sverigedemokratin uppstod. Den svenska kulturen och identiteten är hotad.

Främlingsfientliga? Nej, inte det heller. Idag är det mycket i Sverige som vi skäms en smula över, men om vi får vara med och styra samhällsutvecklingen kommer det att finnas desto mer som vi är stolta över. Flyktingar välkomnar vi också. Sverige bör inte återkalla sin ratificering av Genèvekonventionen om flyktingars rättsställning. Vi anser dock att Sverige bör återgå till att bevilja tidsbegränsade uppehållstillstånd. Så var fallet tills för inte så många år sedan.

Vi tycker också att Sverige borde försöka hjälpa flyktingarna i deras närområde. När en akut nödsituation inträffar vill vi därför sända hjälp till platsen istället för att hämta ett antal s.k. kvotflyktingar till Sverige.

I dagens politiska debatt framför ofta proffstyckarna uppfattningen att ett etniskt homogent samhälle är underlägset. Är inte det rasistiskt? Kan vi inte låta Sverige vara Sverige?

Sidan senast förnyad 11 januari 2002