26 juli 2007

Herr Almqvist väckt ur sin törnrosasömn

Richard Slätt har lyckats skaka rejält liv i f. folkpartisten Erik Almqvist och hans filosemitiska krets i Lund. Slätt uppehöll sig en del kring Bernard Mengal i sin artikel i Magasinet Neo; detta har inte lämnat Almqvist någon ro, och på Slätts blogg finns redan en betydande debattråd mellan de två.

Almqvist kanske borde konsulterat sin particentral. Nu uppehåller han sig vid för sina syften helt fel sak. Det bästa han kunde ha gjort hade varit att inte ens läsa Slätts artikel. Den närmaste framtiden kommer han nu istället att ätas inifrån av sitt eget samvete.