06 juli 2007

Sten Andersson 2002, Lennart Sacrédeus 2010?

Sacrédeus föreslog en restriktiv invandringspolitik i samband med Kristdemokraternas kongress. Hans negativa inställning till EU, hans attityd till kd:s nya abortpolitik och hans värdekonservativa hållning borde tids nog vara omöjlig att förena med kd:s nya politiska inriktning. SD:s familjepolitik torde vara nästintill identisk med kd:s familjepolitik. SD:s abortpolitik och inställning till EU borde tilltala Sacrédeus.

Med andra ord, en historisk värvning på gång från SD:s sida?