05 juli 2007

Anonymt möte

Från Sverigedemokraterna meddelas nu att ett infomöte hållits i Heby. Mötet, som var helt anonymt, besöktes av anonym(-a) representant(-er) för distriktsorganisationen SD Uppland.

Den fråga som det korta meddelandet från partiet väcker är varför man startar ett distrikt för landskapet Uppland, när partiets stadgar bygger på distrikt som överensstämmer med riksdagsvalkretsarna, d.v.s. länen. Exempel: Uppstår det inte konflikter med SD Stockholms län angående kommuner som Sigtuna och Upplands Väsby?