15 juli 2007

"Sparka lögnhalsarna på Uppdrag Granskning"

Välkände psykiatern Thomas Jackson höll i fredags sin rättviksföreläsning, något som blev en klar framgång i nystartade kampanjen "Sparka lögnhalsarna på Uppdrag Ganskning". Kampen har börjat, meddelar han bloggen. Vidare ur pressmeddelandet:

Fakta:
  1. Till Föreläsningssalen kl. 18.00 i hotell Lerdalshöjden, fredagen 13/7-2007 i Rättvik räknades till 16-17 deltagare i starten, det kom ett par till under föreläsningens gång så uppskattningsvis ett 20-tal närvarade.
  2. Representerade yrkeskategorier: Vårdpersonal, lärare, pensionärer, läkare, allmänhet m.fl. T.o.m. två småbarn var med men de räknades inte in som åhörare.
  3. Av de närvarande hade knappt hälften sett Uppdrag Gransknings-programmet om de apatiska barnen. Samtliga närvarande instämde i att det var skandalöst att den simuleringsdiagnostik som finns internationellt, som presenterades under föreläsningen och som Dr. Jackson gett till Uppdrag Granskning hade nonchalerats av Uppdrag Granskning och att allmänheten därför undanhållits mycket viktig information.
  4. Dr. Jackson hade med sig en namnlista för de som önskade protestera och kräva en förklaring från Sveriges Televsion för att Uppdrag Granskning undanhållit synnerligen viktig information om de apatiska barnen. Listan är ställd till styrelseordförande i Sveriges Television. Den skickades icke runt eftersom endast knappt hälften sett programmet, den andra hälften kom och lyssnade p.g.a. sitt intresse för apatiska barnproblematiken, trots detta kom personer spontant och frågade efter den och sammanlagt sju personer skrev under.

Notabelt: Det antecknades att närvarande läkare instämde i att svenska läkare överhuvudtaget aldrig sätter simuleringsdiagnos alltså att detta är helt obekant fenomen för svenska läkare vilket torde förklara den personliga tragedin för många av de apatiska barnen. Att svensk läkarutbildning måste förbättra den diagnostiska utbildningen ansåg alla.

Samtliga närvarande fick i handen kopia på referat på de tio simuleringskriterier som Uppdrag Granskning mycket medvetet dolt/vägrat visa allmänheten på ett sätt som torde vara näst intill kriminellt. Dessa personer måste som en (A.J.) sa efter att ha läst om det "ställas inför rätta".

Nästa förläsning blir sannolikt i Stockholmstrakten

Inbjudan kommer, förhoppningsvis blir vi flera hundra som samlas för att lyssna och debattera svensk journalistik och den masshysteriska epidemin av tvångssimulerade barn som förevarit i Sverige år 1999-2007. Vilka ligger bakom och varför? Varför kan inte barnläkare och media erkänna att de haft fel, detta för barnens skull!

I media:
Dalarnas tidningar: Läkare till attack mot svensk media
Dalademokraten: "Jag för krig mot Uppdrag granskning"