15 juli 2007

Sour grapes

Så bet då SD-Kuriren slutligen i det sura äpplet, och erkände att Ted Ekeroth (SD Lund, SD IT, sdblogg.se m.m.) förra året förärats en prestigefull sionistisk utmärkelse.

Ska någon inom Sverigedemokraterna gitta protestera över "den sionistiska partilinjen"? Troligen får väl det hela ebba ut av sig själv. Men nävarna lär knytas i byxfickorna!