15 juli 2007

Anders Isaksson dömer ut vår politiska justis

"Hur berömvärda de politiska avsikterna bakom kampen mot hatbrott än må te sig, framstår tillämpningen som den goda viljans triumf över det praktiska förnuftet.

Varje etnisk och kulturell skillnad rymmer frön till alla möjliga konflikter, känslor av tilltro och tillhörighet till den egna gruppen är lika naturliga som misstro mot utomstående och kan bara hanteras med respekt för ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. Brott är brott, oavsett motivet.
"

[Anders Isaksson i DN 2007-07-15]