31 juli 2007

Hellgrens debattartikel från 2004

Under dagen har jag återfunnit den av flera personer efterfrågade originaltexten till Ingemar Hellgrens debattartikel "Om en förändrad politisk strategi i invandrarfrågan", publicerad i SD-Kurirens nätupplaga 15 maj 2004. Artikeln är sedan länge bortcensurerad ur tidningens sökbara arkiv, kvar av Hellgrens penna finns idag endast en insändare. Den som är intresserad kan skriva en rad.

Se även "Invandrarna måste fördrivas från vårt land", Hellgren vill göra anmälan till KU, Censureras Ingemar Hellgren?, "Sugit ut den sista droppen...", Sverigedemokratisk bästsäljare