25 juli 2007

Eurofascismen rycker närmare

Europeiska kravallpolisen (The European Gendarmerie Force) (EGF) bildades på initiativ av regeringarna i Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal och Spanien. EGF ska snabbt kunna slå ner folkliga upprorsförsök riktade mot EU-makten i Bryssel, endera självt eller parallellt med en militär intervention.

Styrkan har sin förläggning på Generale Chinotto-kasernerna i den italienska staden Vicenza. 26 juni ersatte överste Giovanni Truglio från de italienska karabinjärerna ("skjut först och fråga se'n") brigadgeneralen Gérard Deanaz från franska nationella gendarmeriet som styrkans högste befälhavare.

Sedan Reformfördraget trätt i kraft kommer EGF inom en snar framtid att kunna ingripa även på svensk mark. Med tanke på svensk polis alltför mjäkiga taktik under senare år är det mer än troligt att EGF får bevaka europeiska toppmöten o.dyl. som hålls i Sverige.

EGF har faktiskt - helt öppet - en webbplats. Hat tip: Political Junkie.