01 juli 2007

Heimdalitisk inbördesstrid

Många är de stolta heimdaliter som har åsikter i tidens stora moraliska dilemma, nämligen den om äktenskapet och därmed familjen.

Finansminister Anders Borg sitter bevars inte i med, och slapp därför delta i beslutet om att införa homoäktenskap, vilket klappades igenom för en kort tid sedan i den moderata partistyrelsen. Att den gode Borg vill se dylika äktenskap införda torde dock inte vara någon hemlighet, trots att han blivit kristen på gamla da'r.

Kyrko- och antipodpolitikern Hans Wallmark är partistyrelseledamot och var den ende i partistyrelsen som reserverade sig till förmån för tukt och sedlighet i familjelivet. Snart därpå dök självaste pastor heimdalorum upp på UNT:ens insändarsida med några defaitistiska tankar om äktenskapet: "Vi har inte längre några gemensamma värderingar i det här landet, låt oss ersätta (det juridiska) äktenskapet med en borgerlig vigselregistrering!".

Så färglöst värdeneutral lät pastor Björck att SvD:s Per Ericson i fredags gjorde en postning på sin blogg, där han i ord och mening stämplade Björck(!) som queerliberal: Det finns en queeragenda som går ut på att smula sönder normer i samhället, gärna med statens hjälp. Att göra äktenskapsbalken könsneutral är ett typexempel.

Det har hävdats att alla riktiga konservativa numera graviterar runt katolicismen. Gustaf Björck har nog sannerligen aldrig anklagats för att vara liberal (knappast ens av JAX i debattens hetta), men illustrerar här ändå väl det dilemma en politiskt konservativ lutheran har i dagens samhälle och dagens Förening.

Framtiden tillhör nog den som likt Ericson övergår till kyrkan i Rom.