19 juni 2007

SD besöker Rädda barnen

SD Bjuvs Heidi Karlsson skriver idag, i en helt okritisk mötesrapport, om det informationsmöte hon deltog i hos Rädda Barnens lokalförening i Ängelholm 22 maj. Inbjudan hade gått ut till de olika politiska partierna, och Sverigedemokraterna tvekade inte att delta. Tidigare har Rädda Barnen hållit armlängds avstånd till SD, eftersom "Räddabarnenrörelsen" i Sverige kämpar för bl.a. följande inkrementella mål:
  • Att alla nivåer inom skola och barnomsorg aktivt arbetar för att bekämpa främlingsfientlighet och rasism
  • Att den svenska för- och grundskolan jobbar aktivt för användandet av barnböcker med genusperspektiv
  • Att skolans undervisning och läromedel ska förespråka mångfald och ifrågasätta den rådande heterosexuella normen
  • Ett barn ska ha samma möjlighet att bli adopterat av homosexuella som heterosexuella föräldrar.

    [Källa: rbuf.se]
  • Hur många av dessa mål omfamnas idag av Sverigedemokraterna?