11 juni 2007

SD hjärta AFA?

SD Jönköping, en kommunförening ledd av Kjell Ek, har en kort lista över rekommenderade länkar: Totalt fem sajter, däribland AFA!

Hat tip: Germania.