27 juni 2007

SD-budgetar

Någon undrade varför jag inte skriver något om Sverigedemokraternas många budgetförslag i kommuner och landsting. Svaret är att det är på gång. Men varför är det ingen SD:are som kommenterar och analyserar sitt partis förslag? Det enda jag sett är redogörelser över inlämnade alternativbudgetar, yrkanden m.m. från de som varit ansvariga för respektive förslag.

Kom igen, grabbar: Vad skiljer t.ex. Janssons budget i Göteborg från Stens budget i Malmö?