21 juni 2007

Stilla dagar i Clichy

På många håll i landet har respektive SD-avdelning gjort mer eller mindre ambitiösa budgetförslag/-yrkanden i respektive landstings-/kommunfullmäktige. I Enköping hade dock partiet vare sig något eget budgetförslag och eller några yrkanden i övrigt på nyss avhållna budgetfullmäktige. Inte heller var ordinarie ledamot eller suppleant närvarande vid sammanträdet.

Enköping ingår i aktive Jocke Larssons minidistrikt SD Uppland.