03 juni 2007

David Lane och 6 juni

En viss oro inför 6 juni har nu infunnit sig i ledningen för SD Stockholm, sedan David Lane 28 maj avlidit på det federala fängelset i Florence, Colorado, där han avtjänade 190 år. Lane myntade uttrycket de fjorton orden, och hans bortgång kan avsevärt öka motivationen bland många nationellt sinnade att i år delta i NSF:s, Info14:s och Nordiska Förbundets manifestationer på Svenska flaggans dag.

Frågan är, hur många medlemmar i Sverigedemokraterna kommer att ha svårt motstå frestelsen att för dagen ansluta sig till sina radikalare fränder?