19 juni 2007

Politisk diskriminering OK i Gävle

I Gävle har kommunfullmäktige beslutat att diskriminering på grund av politisk uppfattning inte ska motverkas av kommunen. Nyligen bestämdes motsatsen i Nykvarn: Där råder nu jämfört med Gävle en högre grad av demokrati.