30 juni 2007

Strindberg, en misangyt

"Finns det nån så elak, småaktig, lumpen, hård hjärtlös som kvinnan?"