17 juni 2007

Anonyma kommentarer

Tidigare drabbades jag av att ett mindre antal nitiska nationalister i Stockholmstrakten använde sig av ett nytt namn för varje kommentar de gjorde på bloggen. På senare tid har kommentarsproblematiken snarast bestått i att flera flitiga kommentatorer inte skrivit i något namn alls, varför de fått defaultnamnet "anonymous".

För att man ska kunna skilja alla kommentatorer åt identifierar jag de anonyma kommentatorernas IP-nummer och allokerar sedan ett kommentatorsnamn utifrån vilken ISP som är aktuell, alternativt vilken del av världen kommentatorn ifråga befinner sig i.

Detta är förklaringen till "anonym bredbandare", "anonym teliakund 3" o.s.v.

Om du själv gör en kommentar, identifiera dig med någon sorts särskiljande betckning. Detta underlättar ev. debatt kring en postning.