01 juni 2007

Guldkorn från den Arge

Utan att fullfölja tankegången till en prövningsbar hypotes kom Mattias Karlsson idag med en mycket bra formulering på sin blogg. Utan identitet är lyckan svår att finna, om än inte omöjlig. Jag är själv övertygad om att nedanstående citat stämmer med verkligheten.
"Mångkulturalismen har flyttat fram sina positioner samtidigt som den svenska identiteten och kulturen har trängts undan, skuldbelagts och förlöjligats och enligt nya forskningsrön är detta någonting som med stor sannolikhet påverkar känslan av lycka och förtroende för samhället bland unga svenskar."