23 juni 2007

Etnolänk

Blir svenskarna en minoritet i Sverige?

http://warrior-prophet.angelfire.com/