30 juni 2007

Zand kommenterar

En kommentar har inkommit idag från Michael Zand (sd), om än i en gammal tråd.