16 juni 2007

Bakslag för Rosenberg

Så, Michael Rosenberg (sd) förlorade sin överklagan av beslutet i Helsingborgs kommun att snuva Sverigedemokraterna på felaktigt allokerade ersättare i kommunala nämnder.

Jag har inte brytt mig om att gå igenom fallet juridiskt, men har två frågor: 1) Varför drevs överklagandet av Rosenberg enskilt istället för å den sverigedemokratiska fullmäktigegruppens vägnar, och 2) Hur stor chans tror man att det finns att få länsrätten med sig om inte en på området kvalificerad advokat/jurist anlitas som ombud?

Det är även under optimala förhållanden svårt att vinna ett mål i svenska domstolar, som inte sällan präglas av klassjustis levererad av lojala partigängare. Jag misstänker att det slarvats inom SD Helsingberg. Ska det överklagas, då ska det göras ordentligt.